İlan ve Duyuru

Metruk Yapı Tebliği İnönü Mh. 2

22 Kasım 2023 Çarşamba 15:02

3194 Sayılı İmar Kanunu 39. Tebligat Tutanağı

İnönü Mahallesi 699  Ada 19 Parsel (Müştemilat) Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar Tespit Tutanağı