İlan ve Duyuru

Metruk Yapı ( İcadiye Mahallesi Ada:229 Parsel:145)

24 Mart 2020 Salı 10:34

24.03.2020

Samsun İli Havza İlçesi İcadiye Mahallesi 229 ada 145 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan yapı Zemin Kat+1.N.K.=2 Kattan oluşan yığma (ahşap+kerpiç) bir yapıdır. Sözkonusu bina terkedilmiş, duvarlarında çatlaklar oluşmuş ve pencerelerinin büyük kısmı kırılmıştır. Binada gözlemsel ve fiziksel olarak yapılan incelemede uzun yıllar bakım onarım yapılmadığı, binanın yıkılacak derecede tehlikeli durumda olduğu ve olası bir yangın durumunda telafisi güç zararlar doğuracağı görülmüştür. Bina mevcut haliyle can ve mal emniyetini tehdit etmekte, çevre güvenliği ve sağlığı açısından da tehlike oluşturmakta ve bu nedenden dolayı yıkılması gerekmektedir. Bahse konu binanın yıkım işlemlerinin başlatılması hususunda yapı sahibine ulaşılamadığından dolayı tebligat yapılamamış ,tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmaküzere 23.03.2020 tarihinde tehlikeli yapıya asılmıştır. Bu bağlamda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39. Maddesi kapsamında İlçemiz İcadiyeMahallesi 229 ada 145 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan yapının yıkılacak derecede tehlikeli yapı olduğu ve yıkımının sağlanması gerekmektedir. 

Tutanak ektedir.


Eki