İlan ve Duyuru

Havza Belediye Meclisi Ocak Toplantısı

31 Aralık 2021 Cuma 10:27

HAVZA BELEDİYE MECLİSİ 03/01/2022 YILI OCAK 1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TOPLANTI GÜNDEMİ

Belediye Meclisimizin 1. birleşimi ve 2022 OCAK dönemi toplantısı 03/01/2022 PAZARTESİ günü saat 16:00’ da başlayacak olup; Meclis Toplantı gündemimizi oluşturan aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için, belirtilen gün ve saatte Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

GÜNDEM   :

1.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28/12/2021 TARİH VE 5979 SAYILI MECLİS TOPLANTI GÜNLERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

2.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28/12/2021 TARİH VE 5981 SAYILI MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

3.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28/12/2021 TARİH VE 5982 SAYILI DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

4.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 30/12/2021 TARİH VE 6065 SAYILI SEÇİMLER İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

5.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28/12/2021 TARİH VE 5983 SAYILI HUZUR HAKKI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

6.GÜNDEM: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27/12/2021 TARİH VE 5946 SAYILI ZABITA PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

7.GÜNDEM: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27/12/2021 TARİH VE 5940 SAYILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE İLGİLİ TEKLİFİ.