İlan ve Duyuru

Havza Belediye Meclisi Nisan Toplantısı

31 Mart 2022 Perşembe 16:17

HAVZA BELEDİYE MECLİSİ 04/04/2022 YILI NİSAN 1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TOPLANTI GÜNDEMİ

Belediye Meclisimizin 1. birleşimi ve 2022 NİSAN dönemi toplantısı 04/04/2022 PAZARTESİ günü saat 16:00’ da başlayacak olup; Meclis Toplantı gündemimizi oluşturan aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için, belirtilen gün ve saatte Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

GÜNDEM   :

1.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.03.2022 TARİH VE 7242 SAYILI SEÇİMLER İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

2.GÜNDEM: EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.03.2022 TARİH VE 7247 SAYILI BÜTÇE İÇİ İŞLETME KURULMASI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

3.GÜNDEM: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28.03.2022 TARİH VE 7216 SAYILI UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

4.GÜNDEM: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.03.2022 TARİH VE 7248 SAYILI KADRO TENKİS VE TAHSİSİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

5.GÜNDEM: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELEDİYEMİZ 2021 MALİ YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU.

6.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.03.2022 TARİH VE 7241 SAYILI 2021 YILI FAALİYET RAPORLARI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.