İlan ve Duyuru

Havza Belediye Meclisi Mart Toplantısı

4 Mart 2022 Cuma 14:05

HAVZA BELEDİYE MECLİSİ 07/03/2022 YILI MART 1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TOPLANTI GÜNDEMİ

Belediye Meclisimizin 1. birleşimi ve 2022 MART dönemi toplantısı 07/03/2022 PAZARTESİ günü saat 16:00’ da başlayacak olup; Meclis Toplantı gündemimizi oluşturan aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için, belirtilen gün ve saatte Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

GÜNDEM   :

1.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 03.03.2022 TARİH VE 6885 SAYILI YETKİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

2.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN  03.03.2022 TARİH VE 08 SAYILI TEMİNAT VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

3.GÜNDEM: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.02.2022 TARİH VE 6557 SAYILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE İLGİLİ TEKLİFİ.