İlan ve Duyuru

Havza Belediye Meclisi Ekim Toplantısı

30 Eylül 2021 Perşembe 16:00

HAVZA BELEDİYE MECLİSİ 04/10/2021 YILI EKİM 1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TOPLANTI GÜNDEMİ

Belediye Meclisimizin 1. birleşimi ve 2021 EKİM dönemi toplantısı 04/10/2021 PAZARTESİ günü saat 16:00’ da başlayacak olup; Meclis Toplantı gündemimizi oluşturan aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için, belirtilen gün ve saatte Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

GÜNDEM   :

1.GÜNDEM: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 02/09/2021 TARİH VE 3665 SAYILI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

2.GÜNDEM: EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16/09/2021 TARİH VE 3976 SAYILI KİRALAMA İHALESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

3.GÜNDEM: EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 17/09/2021 TARİH VE 3982 SAYILI ORTAK HİZMET PROJESİ VE TAHSİS İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

4.GÜNDEM: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29/09/2021 TARİH VE 4220 SAYILI İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

5.GÜNDEM: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 30/09/2021 TARİH VE 4261 SAYILI 2022 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

6.GÜNDEM: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜ    30/09/2021 TARİH VE 4268 SAYILI 2022 MALİ YILI GELİR TARİFESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.