İlan ve Duyuru

Havza Belediye Meclisi 2022 Eylül Toplantısı

2 Eylül 2022 Cuma 15:23

HAVZA BELEDİYE MECLİSİ 08/09/2022 YILI EYLÜL

1. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNA AİT TOPLANTI GÜNDEMİ


5393 sayılı belediye kanununun 20'inci maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi aşağıda gündemde yazılı maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 2022 Yılı Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısını 05 Eylül 2022 Pazartesi günü saat: 16.00’da Belediye Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

GÜNDEM   :

1.GÜNDEM: Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ödenek Aktarma ile ilgili müzekkeresinin görüşülmesi,

2.GÜNDEM: Mali Hizmetler Müdürlüğünün Ek Ödenek Verilmesi  ile ilgili müzekkeresinin görüşülmesi,

3.GÜNDEM: Yazı İşleri Müdürlüğünün Bilirkişi Seçimi ile ilgili müzekkeresinin görüşülmesi,
3.GÜNDEM: Yazı İşleri Müdürlüğünün Nakdi Yardım Yapılması ile ilgili müzekkeresinin görüşülmesi,