İlan ve Duyuru

Havza Belediye Meclisi 2022 Ekim Toplantısı

29 Eylül 2022 Perşembe 15:00

HAVZA BELEDİYE MECLİSİ 03/10/2022 YILI EKİM

Belediye Meclisimizin 1. birleşimi ve 2022 EKİM dönemi toplantısı 03/10/2022 PAZARTESİ günü saat 16:00’ da başlayacak olup; Meclis Toplantı gündemimizi oluşturan aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için, belirtilen gün ve saatte Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.

GÜNDEM   :

1.GÜNDEM: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.09.2022 TARİH VE 10024 SAYILI TAHSİS TALEBİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

2.GÜNDEM: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21.09.2022 TARİH VE 10042 SAYILI SERMAYE ARTIRIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

3.GÜNDEM: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26.09.2022 TARİH VE 10119 SAYILI 2023 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

4.GÜNDEM: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28.09.2022 TARİH VE 10171 SAYILI 2023 MALİ YILI GELİR TARİFESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.